Tori Valla Raamatukogu nõukogu koosseis:

Kaja Vaabel – Sindi piirkonna esindaja
Margot Peedimaa – Tori piirkonna esindaja
Pille Kuusik – Are piirkonna esindaja
Piia Salundi – Sauga piirkonna esindaja
Sirje Juss – Suigu piirkonna esindaja
Age Sipelgas – Urge piirkonna esindaja
Jana Malõh – vallavalitsuse esindaja

Tori Vallavalitsuse korraldus 23. jaanuar 2020 nr 45.