• Laenutamine toimub vastavalt Tori Valla Raamatukogu kasutamise eeskirjale.
 • Kojulaenutamine toimub isikut tõendava dokumendi alusel.
 • Raamatukogu kasutamise eeskirja kohaselt saab teavikuid koju laenata üldjuhul 21 päevaks.
 • Ajakirjandust on võimalik laenutada tähtajaga 7 päeva.
 • Koju ei laenutata erilise väärtusega teavikute ainueksemplare ja uuemaid ajalehti, ajakirju. Neid on võimalik kasutada kohapeal või kokkuleppel raamatukoguhoidjaga.
 • Palume kojulaenutatud teavikuid hoida nende säilimiseks vajaliku hoolega.
 • Raamatuid on võimalik tagastada ka väljaspool lahtiolekuaegu, jättes raamatud ukse juures asuvasse kogumiskasti.

TAGASTUSTÄHTAJA PIKENDAMINE:

 • Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega saab pikendada kuni 5 korda enne tagastamistähtpäeva saabumist ja hiljemalt tagastustähtpäeval, kui neile ei ole nõudlust.
 • Pikendada saab haruraamatukogus kohapeal, telefoni või e-posti teel. Samuti saab tagastamistähtaega pikendada portaali www.lugeja.ee kaudu.
 • NB! Tagastustähtaega ei ole võimalik pikendada:
  1. kui laenutatud teavikul on laenutamiseks järjekord;
  2. kui tagastustähtaega on juba 5 korda pikendatud;

LAENUTUSJÄRJEKORDA LISAMINE:

 • Kui soovitud teavik on välja laenutatud, pannakse lugeja tema soovil raamatu saamiseks järjekorda.
 • Teaviku saabumisest informeeritakse lugejat telefoni või e-posti teel.
 • Saabunud teavikuid hoiame raamatukogus viis päeva. Kui lugeja ei tule teavikule 5 päeva jooksul järele, järjekord tühistatakse ja teavik antakse järgmisele soovijale.
 • Järjekorda on võimalik panna raamatukogus kohapeal, e-posti teel või kasutades portaali www.lugeja.ee.
 • Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse võimalusel ja lugeja soovil ning kulul teistest raamatukogudest (RVL laenutus).

KAOTATUD VÕI RIKUTUD TEAVIK:

 • Lugeja on kohustatud tasuma õigusaktidega sätestatud kahjutasu.
 • Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud asendama selle teise eksemplariga (sama nimetusega, võib olla uuem trükk). Teaviku asendamise küsimustes tuleb lugejal pöörduda täpsema informatsiooni saamiseks raamatukoguhoidja poole.