• Tori valla elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, osutab raamatukogu koostöös vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga teaviku kojulaenutusteenust.
  • Teenus on tasuta.
  • Oma soovidega võib julgesti raamatukogu poole pöörduda ja kindlasti aitame ka kirjanduse valikul. Raamatusoovi saab edastada haruraamatukogule telefoni või e-posti teel.