Rahuloluküsitlus

Tori Valla Raamatukogu viib 2. aprillist kuni 2. maini 2024 läbi küsitlused haruraamatukogude kasutajate ja mittekasutajate seas. Küsitlused on anonüümsed ja tulemusi kasutatakse Tori Valla Raamatukogu töö parandamiseks. Alustamiseks vajutage Teile sobivale kasutaja või mittekasutaja küsimustiku aknale. Vastamine võtab aega viis kuni seitse minutit. Aitäh!