Üldjuhul ei laenutata koju erilise väärtusega teavikute ainueksemplare ja uuemaid ajalehti, ajakirju. Neid on võimalik kasutada kohapeal.

Perioodikaväljaannete viimaste numbrite, teatmeteoste ja auviste kojulaenutamise otsustab raamatukoguhoidja.