• Infopäringuid saab esitada raamatukoguhoidjale kohapeal, telefoni või meili teel. 
  • Päringutele vastatakse kuni 3 tööpäeva jooksul.
  • Lugejaid nõustatakse: teemaotsingul, faktide ja andmete täpsustamisel, andmebaaside kasutamisel, teavikute leidumuse kohta raamatukogus jm.