Kersti Meisteri makrameenäitus Sindi raamatukogus on avatud kuni 29. juulini

Helen Parmeni fotonäitus Urge raamatukogus on avatud kuni 31. augustini

Tanel Dubrovini joonistuste näitus Sauga raamatukogus on avatud kuni 30. juunini

Aime Roostalu maalinäitus Suigu raamatukogus on avatud kuni 31. augustini

Tiina Tagoberti maalinäitus Are raamatukogus on avatud kuni 31.augustini

Tiina Ojaste maalinäitus Tori raamatukogus on avatud kuni 31. juulini