Kahjuks ei saa me oma külastajatele korraldada huvitavaid kokkusaamisi, küll aga püüame kõiki kultuurimaailmas toimuvat kajastada näiteks raamatute väljapanekutega ning teha nendest ka postitused sotsiaalmeediasse. Lisaks tööplaanis kirjapandule on meie haruraamatukogude Facebookis nii mõndagi muud põnevat. Jälgige meid ka Facebookis.